Proszę czekać...
Trwa wysyłanie formularza...

Program inwestycji strategicznych

Firma Program inwestycji strategicznych


W dniu 20.10.2022r podpisaliśmy umowę z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie
Tytuł umowy: "Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie".
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W zakresie realizacji znajduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z Projektami Budowlanymi i STWIORB, tj.:

- Roboty budowlano-instalacyjne i montażowe obejmujące w szczególności budowę instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, budowę instalacji odgromowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów  oraz wymianę grzejników. Roboty obejmują 11 budynków oświatowych w Jaworznie:

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) przy ul. Wolności 11 w Jaworznie

2.      Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (ZSP4) przy ul. Armii Krajowej 5 w Jaworznie

3.      Liceum Ogólnokształcące nr 1 (LO1) przy ul. Licealnej 3 w Jaworznie

4.      Przedszkole Miejskie nr 1 (PM1) przy ul. Szymanowskiego 101 w Jaworznie

5.      Przedszkole Miejskie nr 5 (PM5) przy ul. 11 Listopada 3 w Jaworznie

6.      Przedszkole Miejskie nr 10 (PM10) przy ul. Tuwima 6 w Jaworznie

7.      Przedszkole Miejskie nr 17 (PM17) przy ul. Kościuszki 21 w Jaworznie

8.      Szkoła Podstawowa nr 7 (SP7) przy ul. Ławczanej 12 w Jaworznie

9.      Szkoła Podstawowa nr 4 (SP4) przy ul. Olszewskiego 76 w Jaworznie

10.   Zespół Szkół Ogólnokształcących (ZSO) przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie

11.   Szkoła Podstawowa nr 17 (SP17) przy ul. Starowiejskiej 15 w Jaworznie

- Budowa kotłowni gazowej w budynku SOSW

- Wymiana instalacji CO w 6 budynkach (SOSW, LO1, PM1, PM5, PM10, PM17)

 

 

W dniu 11.05.2023r podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Jaworzna
Tytuł umowy: "Utworzenie Centrum Kulturalno – Społecznego wraz z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice".
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

 

W zakresie realizacji znajduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z Projektami Budowlanymi i STWIORB, tj.:
roboty budowlano-instalacyjne i montażowe obejmujące w budowę instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, budowę instalacji odgromowych, wod-kan, c.o., klimatyzacji, całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów, wykonanie nowo projektowanej części budynku OSP oraz nowej klatki schodowej budynku CKS zlokalizowanej pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami.